Nieuws

Vacature HearingCoach Operator

Functieomschrijving:Als HearingCoach Operator ben je gespecialiseerd in het organiseren, uitvoeren...

Lees meer...

CUE 2018

Wij staan 15 t/m 17 januari 2018 op de CUE vakbeurs in Rotterdam Ahoy, stand 523.CUE is het...

Lees meer...

Dancefair/Musicfair 2018

Wij staan 17 & 18 februari 2018 op de Dancefair/Musicfair in de jaarbeurs Utrecht, stand 17!...

Lees meer...

HearingCoach

Variphone Qualified Service Provider HearingCoach    

Het Healthy Hearing Program is een preventief gehoorzorgprogramma. Doel is de gehoorkwaliteit van werknemers te beschermen en op peil te houden. Om dit te realiseren moet voor elke werknemer een plan van aanpak worden uitgestippeld waarin vier aspecten aan bod komen: geluidsblootstelling, gehoorkwaliteit, gehoorbescherming en gedragsbeïnvloeding. 

·         Focus op de persoon: behoud van communicatie!

De verantwoordelijkheid voor een goed en gezond gehoor, ligt in de eerste plaats bij de mensen zelf. Niemand vind het leuk of kiest er bewust voor om slechthorend te zijn. Integendeel, mensen hechten veel belang aan communiceren met familie, vrienden of collega’s en het luisteren naar hun favoriete muziek. Daarom moet het accent liggen op ‘behoud van communicatie’. Dit is voor iedereen een vanzelfsprekendheid en motiveert tot een blijvende gedragsverandering.

·         (vroeg)opsporing gehoorschade: net zo logisch als (vroeg)opsporing tandbederf

Te luide muziek of machinelawaai beschadigt de haarcellen in je slakkenhuis. Eenmaal deze cellen zijn afgestorven is de schade onomkeerbaar en blijvend. We hebben er dus alle belang bij om gehoorschade te voorkomen.

 

Cruciaal is dat een techniek wordt gebruikt die toelaat om gehoorschade in een vroeg stadium op te sporen. Op basis van het audiogram (de klassiek gehanteerde pieptoontest met koptelefoon) is (vroeg)opsporing niet mogelijk. Hiermee wordt schade pas opgemerkt als het al te laat is. Een veel betere techniek is 'Oto Akoestische Emissies (OAE)’. Hiermee kun je gehoorschade al in een zeer vroeg stadium zichtbaar maken. Zelfs nog vóór de persoon in kwestie er zich bewust van is of hinder van ondervindt en ruimschoots voor er sprake is van een achteruitgang op het audiogram.

·         Continuïteit in de zorg na (vroeg)opsporing: daar kan geen oordop tegenop!

Daar komt meer bij kijken dan het uitdelen van oordoppen. Belangrijk is dat continuïteit voorzien wordt in de zorg na (vroeg)opsporing en aandacht wordt besteed aan 4 aspecten: geluidsblootstelling, gehoorkwaliteit, gehoorbescherming en positieve gedragsbeïnvloeding. Kortom de 4 G’s

·         Vereenvoudiging van de zorgketen : preventieve audiologen

Lawaai is een complex probleem dat vanuit 4 verschillende invalshoeken benaderd moet worden. Dit veronderstelt de inzet van verschillende deskundigen die hun beleid continu op elkaar moeten afstemmen. De ervaring leert dat dit economisch en praktisch onhaalbaar is. Audiologen hebben vanuit hun opleiding deskundigheid in elk van deze vakgebieden. Door hen in te schakelen verlaagt de drempel naar (vroeg)opsporing. Anderzijds zorgen ze voor een perfecte match tussen preventieve en curatieve zorg. Ze zijn de ruggengraat voor een succesvol gehoorzorgbeleid.

                                                 De preventieve audioloog. De ontbrekende schakel

 

Brochure:
HC Brochure
 

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden over interessante informatie, producten en aanbiedingen!
Schrijf je nu in en ontvang over de eerste webshop bestelling 5% korting!